PSİKOTEKNİK

Psikoteknik değerlendirme, bireyin belirli bir işe uygun olup olmadığını anlamaya yönelik olarak tasarlanmış bir inceleme-değerlendirme yöntemidir

PSİKOTEKNİK GEREKSİNİMLERİ

Sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihnî özelliklerine yâni; algılama, dikkat, hafıza, muhakeme ve benzeri yeteneklerine, Psikomotor yetenek ve becerilerine yâni tepki hızı, göz, el, ayak koordinasyonu ve benzeri; tutum-davranışlarına, alışkanlık ve kişilik özelliklerine yâni risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol ve benzeri davranışlarına bakılıyor.

ALGILAMA

DİKKAT

MUHAKEME

TEPKİ HIZI

KORDİNASYON

SORUMLULUK

BAŞLICA REFERANSLARIMIZ

MERKEZ OFİS

ÇALIŞMA SAATLERİ

09:00 – 19:00 Pm

MERKEZ OFİS

ÇALIŞMA SAATLERİ

09:00 – 19:00 Pm